Martin Wijtgaard woont en werkt in Amsterdam en is sinds 2015 als dichter actief. In zijn werk spelen noodlot en vergankelijkheid, menselijke verhoudingen en de geschiedenis een belangrijke rol. Ondanks – of dankzij – de vaak grimmige thematiek is zijn werk niet gespeend van donkere humor.

In augustus 2016 nam hij met 21 andere Nederlandse en Vlaamse dichters deel aan de Poëziebus tour. Hij werd genomineerd voor de Meander Dichtersprijs 2017. Zijn gedichten zijn opgenomen in enkele verzamelbundels en hij is zeer regelmatig te zien op poëzieavonden in Nederland en België.

De afgelopen jaren publiceerde hij in eigen beheer de bundels Zwijgend naar de tering, Drie kogels en een rattenstaart en Onuitgesproken Marsbevelen. Voor 2018 staat een nieuwe bundel op stapel, onder de werktitel Om bloed in de sneeuw te vermijden.

foto: Look J. Boden